www.petropavl-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА П'ятниця, 5 червня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Петропавлівський район >> Новини
"Якісна освіта – запорука успішного майбутнього!"
Версія для друку Написати листа
Україна обрала європейський шлях розвитку, що передбачає реформування всіх сфер життя місцевих громад. І одним із найбільших секторів надання публічних послуг, яким користується населення, є освіта.

  Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення й розвитку особистості.
  Як відомо, якісна освіта – запорука успішного майбутнього! Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сучасний стан освіти в Україні характеризується пошуком шляхів актуального реагування на зміни в освітянському просторі, адже змінилися вимоги до навчання, до знань, до компетентностей.
  У нинішньому році розпочнеться практична реалізація Концепції Нової української школи. Відповідно до даної концепції із 1 вересня 2018 року усі першокласники будуть навчатися за новим стандартом. Інший зміст освіти, нова методика навчання та освітнє середовище – такі основні складові нової української школи. Концепція «Нова українська школа» розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни вже розпочалися. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи. На черзі – ухвалення нового закону «Про загальну середню освіту», в якому буде більш детально розкрито зміни в освіті.
  29 вересня 2018 року на базі Петропавлівської загальноосвітньої школи № 2 з професійним навчанням І-ІІІ ступенів відбулася районна педагогічна конференція. Про нинішній стан та перспективи у сфері освіти району повідомив начальник відділу освіти Петропавлівської райдержадміністрації Фоменко В.В.:
  "...Забезпечення високоякісної освіти в Петропавлівському районі на всіх її етапах і рівнях розглядалися і розглядаються як пріоритетне завдання сьогодення. Відповідно до цих пріоритетів відділом освіти, навчальними закладами та установами освіти району за активної підтримки органів місцевої влади та місцевого самоврядування, батьківської громадськості в минулому навчальному році вживалися заходи для забезпечення функціонування галузі освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців району до якісної освіти.
  Ми віримо, що наша українська школа зможе знайти свій шлях до серця та розуму дитини, допоможе становленню життєстійкої та життєздатної людини нового покоління, забезпечить якість навчання та сучасну освіту.
  Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав людини в забезпеченні рівних можливостей в отриманні якісної освіти. Доступність до якісної освіти започатковується з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базою цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення нового освітнього процесу.
  Упродовж року наша діяльність була направлена на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та Програмою розвитку освітньої галузі району.
  Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти в районі функціонує 10 закладів та 2 групи при НВК, де здобувають освіту 640 дітей віком від 2 до 6 (7) років. Дошкільною освітою в районі охоплено 50 % дошкільнят, у тому числі 84 % дітей віком від 3 до 6 (7) років.
  Середній показник чисельності дітей у закладах дошкільної освіти району з розрахунку на 100 місць у поточному році становить 94 дитини, що свідчать про наявність вільних місць у всіх закладах.
  У зв’язку з переходом закладів загальної середньої освіти на новий зміст, структуру і тривалість навчання актуалізується проблема формування готовності дошкільнят до систематичного навчання, шкільного життя.
  Органами місцевого самоврядування, за активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, громадськості, значна увага приділяється створенню сучасних умов у закладах дошкільної освіти. Проведено капітальний ремонт кухні та пральні у Петропавлівському закладу дошкільної освіти №4 на суму 250 тисяч грн.., проводиться капітальний ремонт покрівлі Брагинівського закладу дошкільної освіти , вартість робіт складає – 1млн. 200 тис. грн..
  Поряд із позитивними тенденціями у розвитку дошкільної освіти району в роботі дошкільної ланки освіти є певні проблеми. Основними з них можна виділити такі:
  невідповідність рівня забезпеченості спеціалістами психологічної служби вимогам нормативних документів, необхідність подальшого підвищення якості освіти.
  Із метою вирішення цих проблем пріоритетними завданнями на 2018/2019 навчальний рік є:
  - активізація співпраці закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо створення умов для успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного;
  - забезпечення психологічного супроводу, вирішення проблем соціалізації дошкільнят;
  - проведення внутрішнього моніторингу якості освіти;
  - забезпечення систематичного відвідування закладу дошкільної освіти вихованцями старшого дошкільного віку;
  - продовження роботи щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
  Етап у розвитку дитини як особистості покладається на школу. Саме тут відбувається становлення молодої людини, формування її світогляду, життєвих позицій, ідеалів та принципів. І першочергове завдання сучасної школи - це забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку кожного учня, забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
  Початок цього навчального року був особливий, адже 5 вересня 2017 року прийнятий новий Закон України «Про освіту». Саме він мотивував працівників галузі до врегулювання різних питань щодо функціонування, фінансування, співпраці та забезпечення внутрішньої і зовнішньої систем якості освіти. Реформування освітньої галузі торкнулося навчальних закладів усієї України, а також і нашого району. 2017/2018 навчальний рік розпочався із створення нової мережі закладів освіти. Функціонував один опорний заклад із 2 філіями, 13 закладів загальної середньої освіти, в яких навчалося 2640 здобувачів освіти, що на 55 здобувачів освіти менше за минулорічний показник.
  Аналіз даних контингенту здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти району за останні 4 роки свідчить, що демографічна ситуація, яка склалася в районі, дає негативну тенденцію до зменшення кількості здобувачів освіти.
  Зменшення кількості здобувачів освіти призводить до зменшення відсотка наповнюваності закладів освіти і впливає на середню наповнюваність класів. Як видно із діаграми, найбільш гострою ця ситуація є у закладах сільської місцевості.
  Мала наповнюваність класів свідчить про незавантаженість закладу загальної середньої освіти, що призводить до неефективності використання матеріально-технічної бази шкіл, завищеної вартості утримання 1 здобувача освіти порівняно з існуючими нормативами.
  Середня наповнюваність класів становила 14,1 здобувачів освіти на клас. У порівнянні з даними за минулим навчальним роком є незначна тенденція підвищення показника наповнюваності здобувачів освіти.
  Відповідно до статистичних даних у 2017/2018 навчальному році кількість дітей шкільного віку становила 2998 осіб, із них навчалися для здобуття загальної середньої освіти 2958 осіб.
  Усі діти шкільного віку були охоплені різними формами навчання.
  Відповідно до демографічної ситуації у 7 закладах загальної середньої освіти району функціонувало 13 класів із наповнюваністю менше 5-ти здобувачів освіти, для яких було організовано індивідуальне навчання ( 45 учнів). У 7 класах здобувачів освіти не було взагалі. .
  Для дітей із особливими освітніми потребами відповідно до рекомендацій обласної психолого - медико- педагогічної консультації та заяв батьків було організовано індивідуальне ( 7 здобувачів освіти) та інклюзивне навчання ( 6 здобувачів освіти) у 2 – х закладах загальної середньої освіти .( Петропавлівська ЗОШ I-III ст.№1, Петропавлівська ЗОШ I-III ст.№2 )
  Реформування системи освіти стосується не тільки самої мережі закладів освіти, а й організації освітнього процесу та змісту освіти на всіх її рівнях.
  У 2017/2018 навчальному році базову загальну середню освіту отримало 236 випускників, із них 4 випускники отримали свідоцтва з відзнакою, що становить 1,7 % від загальної кількості випускників 9-х класів.
  За прогнозованими даними у 2018 році 45 % випускників 9-х класів ( 83 здобувачів освіти) бажають продовжити навчання в інших закладах освіти (училища, коледжі, технікуми), Даний аналіз свідчить про зменшення контингенту здобувачів освіти здобувачів освіти, які бажають продовжувати навчання в 10-х класах та збільшення відсотку здобувачів освіти, які хочуть продовжити навчання у професійно-технічних закладах, тим самим, здобувати професійну освіту та паралельно здобути загальну середню освіту.
  У 2017/2018 навчальному році отримали атестати про повну загальну середню освіту 158 випускників.
  Із 158 випускників закладів загальної середньої освіти отримали атестати звичайного зразка – 155 здобувачів освіти, 3 здобувачів освіти - з відзнакою ( 1,9 % від загальної кількості випускників). Протягом року було визначено 5 випускників – претендентів на нагородження золотими та срібними медалями, однак за результатами ДПА - ЗНО 4 випускники не підтвердили свої результати, що вказує на завищення річного оцінювання випускників учителями – предметниками та необ’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів при визначенні претендентів на нагородження золотими та срібними медалями. За підсумками навчального року 1 випускниця підтвердила звання високого рівня та нагороджена золотою медаллю ( Петропавлівська ЗОШ I-III ст.№ 2).
  Вперше сядуть за парти 229 першокласників, що на 45 здобувачів освіти більше ніж у минулому році.
  Підсумовуючи зміни, що відбулися в загальній середній освіті, можна зробити висновок, що завершення її становлення ще далеко. Основний чинник перебудови освіти – це усвідомлення суспільством, кожною сільською громадою, кожною сім’єю значущості освіти, а відтак забезпечення належного рівня освіти на селі. Багато заходів зроблено, визначено основні завдання на новий навчальний рік, що стане визначальним у створенні «Нової української школи», зокрема:
  - здійснити глибокий аналіз функціонування наявної освітньої мережі;
  - створити власну модель освітнього середовища із урахуванням досвіду, місцевості, демографічних особливостей;
  - продовжити оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти із врахуванням демографічних та фінансово-економічних чинників;
  - забезпечити оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою, зокрема, кабінетами фізики, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо.
  Нова українська школа – це школа компетентностей ХХІ століття, це педагогіка партнерства, готовність до інновацій, нові стандарти й результати навчання.
  НУШ – це школа, до якої приємно ходити здобувачів освіти. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Школа мусить бути місцем, куди не мають приходити лише за знаннями, там мають навчити, як ними користуватися, як їх шукати, як критично переосмислювати, як відрізнити добро від зла.
  Школа українська буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає.
  Згідно з Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» та стратегії реформування початкової освіти 20 здобувачів освіти району, які навчатимуть здобувачів освіти здобувачів освіти 1- х класів у 2018/2019 навчальному році, взяли участь у тренінгах та очних сесіях на базі Дніпровської академії неперервної освіти Усі вчителі початкових класів пройшли онлайн курс для вчителів початкової школи на освітній платформі EdЕra та отримали сертифікати.
  Нове освітнє середовище – це сучасний простір, сукупність умов, засобів і технологій для комфортного навчання здобувачів освіти, учителів і батьків.
  1 вересня 2018 року всі першокласники прийдуть до Нової української школи. Найголовніше – ці діти навчатимуться за новим стандартом початкової школи і отримають якісно новий зміст освіти. Однак, щоб цей проект повноцінно реалізувати, окрім підготовки вчителів, потрібно також створити необхідне навчальне освітнє середовище. Тому для закладів загальної середньї освіти району буде придбано 11 інтерактивних панелей на суму 1 млн. сто тисяч гривень та ноутбуки на суму 245 тисяч 264 гривні.
  З метою організаці навчального процесу та реалізації інтегрованого навчання у 1-х класах закуплено дидактичний матеріал на суму 350 тисч 175 гривень. Це забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання здобувачів освіти, педагогів, батьків.
  Окрім того, першачки, які підуть у школу 1 вересня цього року, безкоштовно отримають набори LEGO, які допоможуть дітям опанувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання , стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний спосіб.
  Школа зараз стає рушієм і йтиме попереду суспільства. Тому треба змінювати підхід до організації навчання, ставлення вчителів до дітей, відносин між учителями, управління школою.
  У Законі України «Про освіту» закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Міністерство освіти і науки України 20 квітня 2018 року затвердило нову типову освітню програму закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня Вона передбачає зміну підходів до формування переліку предметів у 10-11 класах і є першим кроком до формування справжньої профільної школи.
  Чому саме першим кроком? У попередньому навчальному плані в інваріантній частині було 22 і більше предметів. Граничне навантаження на здобувача освіти в школі – 33 години на тиждень. У середньому на вивчення одного предмету було виділено 1,5 години. Звичайно, ґрунтовно вивчити предмет, маючи менше одного уроку на тиждень, просто неможливо.
  Нова ж типова освітня програма передбачає іншу систему створення навчального плану школи. У ній прослідковуються такі новації:
  новація №1– скорочення кількості обов’язкових предметів (інваріантної складової) – з 22 до 9. Це дає можливість школі визначити свій профіль і поглиблено викладати обрані предмети. У 10-11 класі діти вже мають розуміти, який подальший шлях оберуть, та починати готуватися до вступу до вищого навчального закладу;
  новація №2старша школа має стати профільною. Пропонується позбутися такого явища як «універсальний профіль». Новий типовий навчальний план дасть школам більше свободи у формуванні своїх робочих планів. Залежно від власних ресурсів та можливостей, школи самостійно обиратимуть профіль.
  новація №3можливість для шкіл створювати власні «спецкурси» для поглиблення профільного навчання. Тобто йдеться про викладання вузьких спеціалізованих дисциплін, які є близькими до профілю, що обирає школа.
  новація №4 – з’являються інтегровані предмети «Література», «Історія», «Людина і суспільство», «Математика».
  Типова освітня програма буде вводитися поетапно. У 10-х класах закладів загальної середньої освіти – з 2018/2019 навчального року, в 11-х класах – із 2019/2020 навчального року
  Отже, сьогодні, до прийняття нової Концепції з профільного навчання, перед закладами загальної середньої освіти стоїть завдання зберегти і розвивати ті напрацювання з організації профільного навчання, які склалися в попередні роки із врахуванням вимог сьогодення
  Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді є підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт здобувачів освіти -членів Малої академії наук України.
  У 2017/2018 навчальному році було проведено 16 районних учнівських олімпіад у яких взяли участь 436 здобувачів освіти із усіх закладів загальної середньої освіти району.
  Найбільшу масовість проявили школярі в олімпіадах із української мови та літератури, математики, хімії, біології, найменшу - з астрономії, економіки, інформатики.
  53 переможці районних олімпіад із навчальних предметів із 5 шкіл району - Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 з професійним навчанням , Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 1, Брагинівської ЗОШ I-III ст., Новоселівської ЗОШ I-III ст., Дмитрівської ЗОШ I-III ст.- взяли участь в обласному етапі олімпіад.
  За рішенням журі обласного етапу Всеукраїнських олімпіад 2 здобувачі освіти Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 з професійним навчанням показали високий рівень підготовки з російської мови та літератури , біології .( підготували вчителі : Земляна Лілія Вікторівна , Рябоконь Оксана Аркадіївна) .
  У 2017 -2018 навчальному році 2 здобувачі освіти Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 брали участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт здобувачів освіти членів Малої Академії Наук України (секція « хімія «). Один здобувач освіти став переможцем обласного етапу ( підготувала Рябоконь Оксана Аркадіївна).
  У кожному педагогічному колективі існують певні здобутки, а також свої проблеми, труднощі, недоліки. Проте досвід роботи з обдарованими школярами підтверджує правильність вибраного шляху, а життя ставить перед освітянами у сфері підтримки та розвитку дитячої обдарованості нові і нові завдання.
  Одним із пріоритетів галузі освіти України сьогодні є ЗНО, яке упродовж останніх років стало однією з ефективних систем оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, що дозволяє провести відбір для вищих навчальних закладів. І не потрібно вже переконувати всіх учасників освітнього процесу, що результати ЗНО якості освіти є основою для вироблення освітньої стратегії і тактики, оцінювання роботи кожного закладу освіти району в цілому і кожного учителя зокрема.
  Аналіз цьогорічних результатів ЗНО з української мови свідчать, що знання значної частини випускники шкіл району не відповідають вимогам сьогодення. Усім випускникам результати ЗНО зараховані як результати ДПА за освітнім рівнем повної загальної середньої школи.
  За результатами цьогорічного ЗНО позиція закладів освіти така:
  із 158 випускників , які здавали ЗНО з української мови та літератури 6, 9% (11 здобувачів освіти не подолали поріг ЗНО)
  Серед тих хто не подолав поріг ЗНО –випускники Брагинівської ЗОШ I-III ст., Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 , Хорошівської ЗОШ I-III ст , Олександропільського НВК.
  За якістю знань за результатами ДПА перші сходинки займають:
  Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 , Брагинівської ЗОШ I-III ст., Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 1.
  Якість знань випускників за результатами ДПА становить 45,6 % , у минулому році 41,2 %. Показники дещо зросли, але ж у порівнянні з минулим навчальним роком на 15 % збільшилася кількість здобувачів освіти із низьким рівнем знань.
  Порівняльні результати ЗНО за 2016/2017 та 2017/2018 навчальні роки показані в діаграмі.
  Отримані результати ЗНО з української мови і літератури випускників закладів загальної середньої освіти району - це привід ще раз глибоко замислитися, проаналізувати слабкі сторони, знайти оптимальне рішення для подолання проблем та негараздів, обговорити на засіданнях педагогічних рад, шкільних, районних методичних об’єднань учителів для:
  - виявлення чинників, які сприяли успішному проходженню ЗНО, а особливо тих, які призвели до незадовільних показників;
  - вивчення зв’язку між успішністю здобувача освіти та результатами роботи педагогів;
  - інтенсифікації інформаційно-роз’яснювальної роботи на місцях серед здобувачів 11-х класів про те, що ЗНО – це вступна компанія, що виявляє здатність випускника до подальшого навчання у вищому навчальному закладі;
  - підвищення якості викладання української мови і літератури;
  - упровадження профільної та допрофільної підготовки здобувачів освіти із профілю «українська філологія» в усіх закладах освіти району;
  - спрямування зусилля на організацію навчально-виховного процесу в старших класах на основі диференціації та врахування освітніх запитів і потреб здобувачів освіти профільних класів;
  - систематизація роботи з обдарованими здобувачами освіти з метою стимулювання їхньої результативної участі в предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах.
  Під «математичною освітою» розуміємо цілеспрямований освітній процес, результатом якого є засвоєння здобувачем освіти сукупності знань у галузі математичних наук, формування відповідних умінь і навичок.
  Метою математичної освіти є оволодіння суб’єктами освітнього процесу знаннями, уміннями та навичками з метою подальшого їхнього використання у життєвій і професійній діяльності. Сьогодні одне з основних завдань математичної освіти – формування у молодого покоління цілісного наукового світогляду. Як зазначає Лілія Гриневич: «Це приємно, що діти орієнтуються на математику. Нам потрібні інженери, нам потрібні програмісти, нам потрібні ті люди, які займатимуться природничими профілями і це надзвичайно важливо.»
  Одним із важливих аспектів якості освіти є результативність участі випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні. У 2017/2018 навчальному році математику для ЗНО обрали 103 (65,2 %) випускників із 10 закладів загальної середньої освіти району , а у минулому році цей показник становив 87 (51 %) випускників. Усім випускникам результати ЗНО зараховані як результати ДПА за освітнім рівнем повної загальної середньої школи.
  Із 103 випускників високий рівень знань підтвердили лише 8 здобувачів освіти (7,8 %), Брагинівської ЗОШ I-III ст., Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 1.
  У порівнянні із результатами ЗНО з математики за 2016-2017 роки, у цьому році збільшився відсоток здобувачів освіти (на 4,4 %), які виконали завдання на високому рівні та відсоток здобувачів освіти, які мають початковий рівень знань (на 11,2 %), тоді як знизився відсоток здобувачів освіти, які виконали завдання достатнього (на 10 %) і середнього (на 18 %) рівнів.
  Не подолали поріг ЗНО випускники: Брагинівської ЗОШ I-III ст., Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 1 , Дмитрівської ЗОШ I-III ст., Новоселівської ЗОШ I-III ст., Чумаківської ЗОШ I-III ст.,
  Предмет Історія України для здачі ЗНО обрали 117 випускників (74,1%) від загальної кількості.
  Результати ЗНО з історії України такі :
  Не подолали поріг 16,2 % ( 19 здобувачів освіти) із Брагинівської ЗОШ I-III ст., Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 1 , Дмитрівської ЗОШ I-III ст., Новоселівської ЗОШ I-III ст., Чумаківської ЗОШ I-III ст., Хорошівської ЗОШ I-III ст.
  Високий рівень - 2,6 % ( 3 здобувачів освіти) із Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 ,Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 1
  Сучасна освіта відображає специфіку та особливості сучасного типу суспільного розвитку. Не випадково XXI століття називають століттям освіти. Це пов’язано з розгортанням інформаційної революції, де знання, інформація, інтелект не лише актуалізують свій статус у системі суспільної життєдіяльності, але й постають у ролі його головної рушійної сили, де почали усвідомлюватися невідповідність сучасної системи освіти потребам інформаційного суспільства.
  У районі вдалося досягти високих показників забезпеченості освітнього процесу сучасними комп’ютерними засобами навчання. Постійно поповнюються та оновляються обладнання для кабінетів природничо- математичного циклу.
  Тільки у 2017/ 2018 році придбано мультимедійне та демонстраційне обладнання для 12 -ти кабінетів хімії, біології, природничсих дисциплін та математики опорних закладів (Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 , Дмитрівської ЗОШ I-III ст., ) на суму 2 млн. 644 тис. грн.
  Інтегрування дітей із обмеженими можливостями здоров’я в загальноосвітній простір України як один із напрямків гуманізації всієї системи освіти є визначальним пріоритетом державної політики і полягає в створенні умов для здобуття здобувачами освіти якісної освіти відповідно до їхніх здібностей та індивідуальних можливостей.
  Сьогодні стає актуальним так зване раннє втручання, коли діти групи ризику виявляються від народження і вже протягом перших років життя отримують медичну і психолого – педагогічну, корекційно – розвиткову допомогу колективу фахівців. На обліку знаходиться 374 дитини із інвалідністю. З них - 370 у закладах освіти, 4 – зі складними вадами розвитку, які не можуть навчатися. Всі здобувачі освіти з інвалідністю, які навчаються у закладах загальної середньої освіти району, мають індивідуальні програми реабілітації, відповідно до яких здійснюється системна комплексна реабілітація.
  У 2017/2018 навчальному році 7 здобувачів освіти навчалися на індивідуальній формі навчання , 6 - у класах із інклюзивним навчанням. За рахунок субвенції облаштовано ресурсну кімнату на базі Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 , загальною вартістю робіт 550 тисяч гривень та використано 122 тис. 444 грн. на оснащення кімнати і надання психолого-педагогічної допомоги дітям.
  Із метою забезпечення кваліфікованої допомоги у засвоєнні навчального матеріалу здобувачам освіти з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у двох закладах уведено 6 посад асистента учителя.
  Для здійснення інклюзії в навчальних закладах виявлено ряд умов, які гальмують процес реалізації ідеї інклюзії, а саме:
  - відсутність спеціально розроблених навчальних методик та програм інклюзивного навчання;
  - недостатня психологічна готовність здобувачів освіти, їхніх батьків та педагогів до спільного навчання із особами з інвалідністю.
  Із метою вирішення вищезазначених проблем необхідно:
  - забезпечити інформування населення про можливість включення дітей із особливими потребами в масові групи закладів дошкільної освіти, класи закладів загальної середньої освіти;
  - розробити рекомендації щодо соціальної адаптації дітей під час інклюзивного навчання;
  - упроваджувати в роботу закладів освіти з інклюзивним навчанням інноваційні технології;
  - здійснювати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу з питань упровадження інклюзивного навчання в закладах освіти;
  - забезпечити проведення моніторингу навчальних досягнень та розвитку здобувачів освіти із особливими освітніми потребами які навчаються в інклюзивних класах.
  Розбудова нашої держави як цивілізованого члена світового співтовариства неможлива без патріотичного виховання нинішніх і прийдешніх поколінь. У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді зазначено «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання… Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості».
  Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави.
  З цією метою в усіх закладах освіти , завдяки стовідсотковому фінансуванню гурткової роботи , діють гуртки « Джура «, «Козацький гарт «
  Щороку навесні проводяться районні змагання « Джура « , «Козацький гарт «. Про високий рівень підготовки та проведення змагань свідчить рейтинг участі наших команд у обласних етапах фізкультурно-спортивного комплексу «Козацький гарт « ( 4 місце серед 30 команд області) та військово-патріотичної гри Джура «,( 5 місце серед 34 команд ).
  Щоб покращити роботу закладів загальної середньої освіти району в даному напрямку необхідно врахувати наступне:
  - продовжити практику підготовки здобувачів освіти відповідно до Положень «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та фізкультурно- спортивного комплексу «Козацький гарт « за рахунок годин гурткової роботи.
  Для розбудови громадянського суспільства в Україні також важливим є формування у школярів нового, вищого рівня правової культури. Упродовж року вся робота педагогічних колективів закладів освіти була спрямована на досягнення здобувачами освіти сталої і відповідальної поведінки, на подолання й попередження розвитку у них шкідливих звичок та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій, на формування в здобувачів освіти імунітету до негативних впливів соціального оточення. Проте соціально-економічна ситуація у суспільстві призвела до того , що у 2017 році до відповідальності за кримінальні правопорушення було притягнено 2-х здобувачів освіти.( Петропавлівської ЗОШ I-III ст.№ 2 (здобувач освіти перебуває на індивідуальному навчанні) та Миколаївської ЗОШ I-III ст. Характер злочинів : крадіжки та грабіжі , крім того здобувач освіти Миколаївської ЗОШ I-III ст. вчинив 4 злочини.
  Необхідною умовою створення здоровיязберігаючого середовища є організація харчування.
  Повноцінне раціональне харчування є найважливішою складовою формування здоров’я дитини, сприяє збереженню здоров’я, опірності фізичним факторам навколишнього середовища, високій фізичній і розумовій працездатності. Древньогрецькому філософу Сократу належить вислів «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити».
  Забезпечення школярів гарячим харчуванням впливає на освітній процес та його успішність.
  У результаті планомірної та системно проведеної роботи у закладах загальної середньої освіти району забезпечено повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням здобувачів освіти 1-4 класів та здобувачів освіти 5-11 класів пільгових категорій.
  Найважливішим завданням організації шкільного харчування є зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків, на що упродовж 2017/2018 навчального року витрачено майже 207 тис. грн.:
  Упродовж І півріччя 2018 року на придбання продуктів харчування витрачено 981 тис. грн. бюджетних коштів.
  Середньорайонний показник виконання норм харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти району склав 85 %.
  Проте в організації харчування дітей у закладах освіти району є ще певні проблеми, для вирішення яких необхідно активізувати просвітницьку роботу серед здобувачів освіти та батьків щодо відповідального ставлення до раціонального харчування та особистого здоров’я.
  Усі напрацювання в галузі освіти стали можливими завдяки глибокому розумінню керівництвом району необхідності оновлення освіти. Нові кроки в розвитку освіти пов'язані з посиленням ролі місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, із залученням громадян до вирішення назрілих питань. Аналіз підсумків минулого навчального року свідчить, що за підтримки райдержадміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківської громадськості у районі забезпечено стабільну роботу галузі та зроблено певні кроки щодо модернізації освіти.
  На реалізацію цих завдань спрямовано значно більше коштів, ніж у попередні роки.
  Обсяг бюджетних призначень у галузі «Освіта» у 2018 році складає – 77 млн. 113 тис. 600 грн. Аналіз фінансування закладів освіти району за останні роки показує, що виконавча влада вживає відповідні заходи щодо збільшення видатків на освіту.
  Рівень доплати за престижність педагогічної праці був фіксованим і складав 20% - максимальну можливу доплату. Виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення педпрацівникам - 100% та матеріальне стимулювання працівників (винагорода по ст. 57 Закону України «Про освіту») – 100 %. У повному обсязі було виплачено видатки на відрядження.
  Із метою покращення побутових умов, належного санітарного стану навчальних закладів у 2018 році передбачено кошти на капітальні видатки у сумі 3 млн. 925 тис. 500 грн., що на 1 млн 730 тис.200 грн. більше у порівнянні з 2017 роком.
  Середня вартість утримання одного здобувача освіти на 2018 становить 26 тис.900 грн.
  Забезпечено виконання організаційно-практичних заходів щодо:
  - часткова заміна теплотраси ( Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Олександропільский НВК)- 250,0 тис. грн ;
  - придбано та встановлено 43 метало пластикових вікон (Брагинівська , Дмитрівська та Петропавлівська №1 заклади освіти ) - 231,5 тис. грн..
  Разом із тим нам необхідно розуміти, що вартість навчання дитини у сільській малокомплектній школі значно вища, за вартість навчання у комплектній, а якість освіти часто навпаки.
  Вищезазначені дані про вартість 1 здобувача освіти в закладах освіти віддзеркалюють не тільки демографічну ситуацію в районі, а і проблеми раціонального використання наявних соціально-економічних ресурсів.
  Цифри і факти – вперта річ. Від них не заховаєшся. Тому в наступному навчальному році слід продовжити виконання організаційно-практичних заходів, пов’язаних із оптимізацією структури та мережі закладів загальної середньої освіти району.

  конференція.ppt
  Усі кроки, які наведені в доповіді, є складовими тієї цілісної освітньої політики, якої потребує нині Петропавлівщина і яка розроблена з урахуванням уроків попереднього часу.
  Водночас ми розуміємо, що нинішня ситуація в реформуванні освітньої галузі є шансом на вдосконалення інструментів здійснення політики у сфері освіти.
  Зрештою такі часи породжують нестандартні рішення.
  Завданням освіти є продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку освіти району, закласти фундаментальні підвалини на освітянській царині, які вже не зможуть проігнорувати наступні покоління."

  ( за матеріалами виступу)

  Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор