www.petropavl-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 29 березня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Петропавлівський район >> Корупція
Конфлікт інтересів
Версія для друку Написати листа
Конфлікт інтересів

  Однією із основних причин виникнення конфлікту інтересів у колективі є недостатня кваліфікація керівника, низький рівень його особистісних якостей.
  Тому, актуальним є питання пошуку шляхів удосконалення системи підготовки державних службовців щодо формування у них не тільки знань та умінь за фахом, але і високих індивідуальних моральних якостей, які забезпечують сприятливий мікроклімат у колективах.
  В Законі України «Про державну службу» (ст. 8) викладено обов'язки державного службовця, а саме:
  1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
  2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
  3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
  4) з повагою ставитися до державних символів України;
  5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;
  6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;
  7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
  8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
  9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
  10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
  11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювали організацію службової діяльності;
  12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
  13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
  Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.
  Питання щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів є одним із важливих пунктів обов’язків державного службовця.
  Відомо, що конфлікт інтересів - це ситуація, за якої особиста зацікавленість державного службовця може вплинути на об'єктивність виконання ним службових повноважень та функцій і за якої існує можливість виникнення протиріччя між особистою зацікавленістю державного службовця і законними інтересами громадян, організацій, суспільства, держави, що може спричинити нанесення шкоди цим законним інтересам громадян, організацій, суспільства.
  Конфлікт інтересів завжди слід розглядати як колізію публічних інтересів у межах компетенції посади державної служби та приватних інтересів особи, яка заміщує дану посаду.
  Діяльність усіх державних службовців пов'язана з публічно-правовим інтересом - виконанням завдань держави чи територіальної громади. Усі державні службовці, у тій чи іншій мірі, беруть участь у прийнятті правових актів чи наданні адміністративних послуг громадянам. Такі дії мають здійснюватися у відповідності з певними вимогами, серед яких є дотримання конституційного принципу рівності всіх перед законом. Державний службовець не має права використовувати своє службове становище для одержання додаткових, тобто не передбачених законодавством, доходів, пільг, або інших переваг від будь-яких юридичних та фізичних осіб як для себе, своїх родичів та близьких, так і для інших осіб.
  Існують різні види конфлікту інтересів на державній службі, зокрема організаційні конфлікти, конфлікти при плануванні роботи державного службовця, конфлікти показників звітності, конфлікти при виконанні не правових доручень.
  З метою уникнення конфлікту слід змінювати підходи щодо відповідних ситуацій, шукати найбільш оптимальні варіанти в організації роботи відповідного органу щоб не допустити впливу приватного інтересу державного службовця на обґрунтованість і добросовісність прийнятого ним рішення чи вчиненої дії. Державний службовець повинен суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених законодавством, уникати дій, які породжують підозру в безсторонності вчинених ним дій чи прийнятті рішень.
  При здійсненні службових повноважень державний службовець має вжити усіх можливих заходів, щоб уникнути конфлікту інтересів.
  Будь-який з конфліктів має бути вирішений ще до прийняття на державну службу чи переведення на іншу посаду державної служби.
  Існування конфлікту інтересів підриває довіру зі сторони громадян до органів державної влади і ставить під сумнів неупередженість та справедливість діяльності державних службовців, безсторонність прийнятих рішень.
  Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор